RestorFX System

VS.

Traditionell ”bilvård”

RestorFX skiljer sig från alla andra produkter på marknaden och är ofta överlägset traditionell ”bilvård”. Dock är det oundvikligt att tänka på polering och lackskydd när man pratar om RestorFX, detta då marknaden idag saknar referensramar som kan tillämpas på vår unika system och dess ojämförbara resultat. Vi känner att vi behöver adressera den logiska jämförelsen och därför har vi skapat den här informationssidan.

Det skall understrykas att RestorFX varken är vax, keramiskt lackskydd eller någon annan typ av lackskyddsprodukt utan en unik restaurerande lösning som baseras på banbrytande teknologi som återställer lacken, detta är vad vi kallar för bilvård.

9 VIKTIGA SKILLNADER

Mellan RestorFX och inte RestorFX

LOKAL


RestorFX

Raka motsatsen till nedan.

Inte RestorFX

Starkt begränsad utbud, högre hyror, motvilliga hyresvärdar, sämre lägen, måste ofta köpas samt krav på oljeavskiljare, avlopp, vatten. Kräver ofta stora investeringar och är dessutom mycket svåra att hitta.

EKONOMI


RestorFX

Raka motsatsen till nedan

Inte RestorFX

Låga marginaler, höga investeringskostnader, höga omkostnader m.m.

RESULTAT


RestorFX

Ojämförbara, uppbyggande och överlägsna resultat som inte kan jämföras med traditionell ”bilvård”.

Inte RestorFX

Bristfälliga och begränsade resultat uppnås med föråldrad och nedbrytande teknik (polering) som direkt skadar klarlacken.

PERSONAL


RestorFX

Raka motsatsen till nedan

Inte RestorFX

Enormt svårt att hitta kvalificerad och kompetent personal då inga officiella utbildningar finns. Ett starkt beroende av kunnig personal, höga personalkostnader, mångårig erfarenhet EJ garant för kompetens m.m.

KONKURRENS


RestorFX

Revolutionerande och marknadsledande teknik som är ojämförbar samt överlägsen alla andra produkter på marknaden.

Inte RestorFX

Föråldrad, ineffektiv teknik som är nedbrytande för fordonet.

KONKURRENS


RestorFX

Extremt fördelaktig konkurrenssituation med inga direkta konkurrenter samt med otroliga fördelar.

Inte RestorFX

Extremt utsatt konkurrenssituation kombinerat med inga marknadsfördelar.

TJÄNSTEUTBUD


RestorFX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et arcu vel risus ullamcorper aliquet.

Inte RestorFX

Ett start begränsad utbud som endast kan jobba upp bilens glans på klarlackens bekostnad samt applicera
ett temporär lackskydd med

MARGINALER


RestorFX

Höga marginaler.

Inte RestorFX

Låga marginaler

EFFEKTIVITET


RestorFX

Mycket hög

Inte RestorFX

Mycket låg