Bedre teknologi. Bedre priser. Bedre partnerskaber.

RestorFX forretningsmodellen fokuserer med vilje på partnerskab. Med sit primære fokus på produktion forlader RestorFX sig på sit enorme netværk af partnere for hjælp til at videresælge og bruge RestorFX Systemet.

RestorFX tilbyder to forskellige typer partnerskaber til enkeltpersoner og virksomheder verden over. Licens-partnerskabet er beregnet til dem, der gerne vil bruge RestorFX i deres egen forretning, og distributør-partnerskabet er til dem, der gerne vil videresælge RestorFX.

VI TAGER PARTNERSKAB ALVORLIGT

Vores succes afhænger af vores partneres succes. Vores særdeles omfattende ressourcer og altid tilgængelige support model er designet til at hjælpe partnerne nå deres forretningsmål på den mest effektive måde muligt.

LÆS MERE

FYRA STEG SOM LEDER TILL ETT EGET RESTORFX CENTER

Kontrakt

Vi inleder samarbetet genom att underteckna ett licensavtal som lägger grund till vårt partnerskap. Grunden för vårt samarbete som vi lägger i det första stadiet är en viktig faktor som baseras på
vår affärsmodell men också på gemensamma förväntningar och affärsmål. Genom vår närvaro i mer än 40 länder har vi erfarenhet och kompetensen som gör att vi kan stötta våra licenstagare under hela resan. Även då du, som licenstagare, skall ansvara för driften av din verksamhet skall du alltid känna att RestorFX finns vid din sida.

Placering / Lokal

Kundupplevelsen är någonting som präglar vår etableringsstrategi. Därför är det viktigt att lokalen som skall inrymma ett RestorFX Center uppfyller en rad krav som ställs. Allt för att vår gemensamma vision, om att leverera optimera och överträffa kundens förväntningar varje gång.

Utbildning

Att använda RestorFX kräver skicklighet, noggrannhet och djupgående kunskaper. För att säkerställa din framgång i användning av RestorFX System, erbjuder vi en obligatorisk utbildning som är omfattande men effektiv samt mentorskap. Dessutom tillhandahåller vi utbildningsmanualer, videomaterial, och teknisk support.

Lansering

Efter en spännande tid med förberedelser, planering, marknadsföring, lokalinredning etc. är det äntligen dags för öppning. Lanseringen är en händelse som både vi på RestorFX och ni som licenstagare skall vara stolta över. Detta markerar bara början av vår gemensamma resa.

HVIS DU ER I BILINDUSTRIEN, BØR RESTORFX VÆRE I DIT ARSENAL.

Principerna för partnerskap

Vores succes afhænger af vores partneres succes. Vores særdeles omfattende ressourcer og altid tilgængelige support model er designet til at hjælpe partnerne nå deres forretningsmål på den mest effektive måde muligt.

TRÆNING

Brugen af RestorFX kræver dygtighed, præcision og dybdegående viden om produktet. For at sikre, at vores partnere excellerer i brugen af RestorFX Systemet, leverer vi omfattende træning og en mentorordning. Desuden leverer vi en dybdegående træningsmanual, videoer og 24-timers live teknisk support.

SUPPORT

Løbende support er et yderst vigtigt aspekt af RestorFX partnerskabet. Partnere står aldrig alene med det hele, efter de er færdige med deres indledende træning og uddannelse. RestorFX-virksomhedens team og internationale repræsentanter står til rådighed seks af ugens dage for at levere teknisk og forretningsmæssig support og hjælpe vores partnere med at få succes.

TILGÆNGELIGHED

Uanset hvor en partner befinder sig, kan vedkommende regne med at interagere personligt med RestorFX. RestorFX har et netværk af repræsentanter og trænere over hele verden for at sikre, at partnere får nem adgang til træning, tjenester og produkter.

FLEKSIBILITET

RestorFX egner sig til en lang række virksomhedsstrukturer, hvad enten der er tale om en etableret virksomhed eller en person, der ønsker at starte en virksomhed. RestorFX giver partnerne mulighed for at drive deres forretning som det passer dem og licens modeller og aftaler tilpasses, så de passer til unikke forretningskrav.

”Vi bruger RestorFX simpelthen fordi bilerne ser absolut fantastiske ud, efter produktet påføres, så de ser ud som om, de lige er rullet af samlebåndet. Det, der virkelig betyder mest for mig, er, at vi, på grund af den fremragende kvalitet, man får med dette produkt, efter alle disse år aldrig har haft en kunde, der kom tilbage for at klage efter at have købt et køretøj, der var blevet behandlet med RestorFX.”

- Don Snell, Chevrolet Cadillac